Nerabotni denovi
00:00-те сака
01:01-време е да решите
02:02-некој ќе ти се јави
...ponedelnik

00:00-ќе се фатите
01:01-сака усни твои
02:02-не може без тебе
...vtornik

00:00-замисли си желба ќе ти се оствари
01:01-те мисли
02:02-ќе се фатиш
...sreda

00:00-ќе ти се исполни желбата
01:01-наскоро ќе бидеш среќен/а
02:02-очекувај ќе го видиш
...cetvrtok

00:00-ќе ти се пушта
01:01-те сака само тебе
02:02-љубов во неговото друштво
...petok

00:00-секогаш си му во мисли
01:01-кавга
02:02-љубоморен е
...sabota i nedela / vikend